The Pensky File

Temat: Zioło + jęczmień + opryski
Cytat:
co wy pier*****
kto ci mowił że sie zboża pryska ??
człowiek co ty wygadujesz.
Zboża są roślinami jednoliściennymi:
Do oprysków używa się herbicydów zwalczających rośliny dwuliścienne [ wiec i KONOPIE]
http://www.ihar.edu.pl/ochrona_zboz_przed_chwastami.php

http://www.ihar.edu.pl/img/17ed83bd.pdf


Cytat:
Najważniejsze herbicydy zbożowe

Po wygaśnięciu patentów przepisy pozwalają różnym producentom wprowadzać do handlu preparaty identyczne albo bardzo podobne do już istniejących, które różnią się jedynie ilością substancji aktywnej, formą użytkową i oczywiście nazwą handlową. Tak powstał rynek generyków. Wzbogacił on paletę herbicydów i w dużym stopniu wpłynął na ich konkurencyjne ceny. W tabeli 1 wymieniono najczęściej stosowane herbicydy w czterech zbożach ozimych i czterech jarych. Podanie substancji aktywnych pozwala wykazać podobieństwa i różnice miedzy poszczególnymi herbicydami, a zwłaszcza generykami. Ze względu na bardzo obszerny materiał, w tabelach zamieszczono tylko podstawowe cechy herbicydów. Ograniczają się one do podziału na zboża jare i ozime, co nie oznacza, że każdy herbicyd zalecany np. w zbożach ozimych posiada rejestrację we wszystkich gatunkach. Określenie działania na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne jest podziałem podstawowym. Herbicydy skutecznie zwalczające chwasty jednoliścienne obejmują głównie miotłę zbożową w zbożach ozimych i owies głuchy w zbożach jarych. Nie wyklucza to jednak, że szczegółowy zakres nie obejmuje większej liczby chwastów, np. takich jak wyczyniec polny, perz właściwy czy stokłosy. Szczegółowej analizy etykiet wymaga również określenie pełnego spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych. Terminy stosowania obejmują zabiegi doglebowe i dolistne z rozbiciem na pory roku. Ponadto wykazano, które herbicydy można łącznie stosować z innymi. Ten podstawowy zakres cech i charakterystyka pozwalają na wstępny wybór środków chwastobójczych
Cytat:
Rozporządzenia unijne

Przystąpienie Polski do UE zobowiązało krajowe władze do wprowadzenia w życie rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących również wszystkich decyzji z zakresu ochrony roślin. Część z nich znalazła się w najnowszej Ustawie o ochronie roślin, inne są i będą regulowane rozporządzeniami na bieżąco. Wszystkie zasady dotyczące wprowadzania oraz zakazu wprowadzania poszczególnych substancji aktywnych reguluje przede wszystkim Dyrektywa 91/414/EEC. Jednym z ważniejszych dokumentów dla producentów, dystrybutorów i użytkowników środków ochrony roślin jest Aneks I tej Dyrektywy. Wymienione w nim substancje aktywne posiadają gwarancję obrotu przez okres 10 lat od daty wpisania. Komisja Europejska kontynuuje proces oceny substancji aktywnych stosowanych w ochronie roślin, planując jego zakończenie w roku 2008. Ale jak dotychczas, zboża „ucierpiały” w bardzo małym stopniu. W tabeli 4 zestawiono substancje aktywne, nazwy handlowe i urzędowy termin ich wycofania.

Wycofanie substancji aktywnych zamieszczonych w tabeli nie spowoduje żadnych ujemnych skutków w programach odchwaszczania zbóż. Cyjanzyna w formie herbicydu Bladex 500 EC ma bardzo małe zastosowanie w ochronie zbóż i wykorzystanie jej w tych uprawach było minimalne. Wycofanie dichloropropu praktycznie nie ma większego znaczenia, ponieważ w Aneksie I Dyrektywy 91/414/EEC pozostaje izomer tego związku – dichloroprop-p znajdujący się w kilku herbicydach. Prawdopodobnie zbliżony przebieg oceny będą miały substancje mekoprop i mekoprop-p. Fluoroglikofen to skuteczna substancja w zwalczaniu przytulii czepnej. Jednak obecny stan zabezpieczenia zbóż przed tym gatunkiem jest tak dobry, że wycofanie tej substancji aktywnej nie ma żadnego wpływu. Również wycofanie terbutryny nie ma większego wpływu na odchwaszczanie zbóż, zwłaszcza że producent już dawno wycofał herbicyd Logran Extra 62 WG z handlu.

Zakres herbicydów jakimi dysponują rolnicy do odchwaszczania zbóż, jest bardzo duży. Liczba wycofywanych herbicydów jest minimalna, natomiast rejestracja nowych, chociaż nieliczna, jest najbardziej dynamiczna w porównaniu z innymi uprawami. Posiadając taki wybór herbicydów i stosując się do podstawowych zaleceń stosowania, z pewnością można stwierdzić, że problemów w ochronie zbóż wysokiej jakości przed chwastami – praktycznie nie ma.

Źródło: forum.haszysz.com/showthread.php?t=855